Vietnamese

Trung Tâm Bảo Vệ Người Tị Nạn – CAP (Center for Asylum Protection), cung cấp dịch vụ tư vấn với lời khuyên độc lập, và đại diện cho những người nộp đơn xin tị nạn với Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) tại Thái Lan. Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp miễn phí và dành cho người xin tị nạn và người tị nạn (đã được UNHCR công nhận là người tị nạn) ở Thái Lan thuộc mọi quốc tịch. Công việc của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp lời khuyên và đại diện cho những người muốn kháng cáo quyết định của UNHCR, cũng như các dịch vụ bảo vệ người tị nạn.

Tìm Hiểu về Các Dịch vụ của chúng tôi

CAP có thể cung cấp các dịch vụ sau:

  • Tư vấn và đại diện cho người xin tị nạn khi kháng cáo, và đôi khi cũng giúp cho những người muốn xin mở lại một hồ sơ đã bị đóng, tuỳ thuộc vào khả năng và hoàn cảnh cá nhân
  • Hỗ trợ việc bảo vệ người xin tị nạn và người tị nạn, bao gồm: hỗ trợ cho những người bị bắt, bạo lực gia đình, bạo lực tình dục và bạo lực dựa trên giới tính, và các bảo vệ về các quan ngại khác
  • Thông tin giúpp gia tăng sự hiểu biết và hỗ trợ những người mới đến xin tị nạn ở Bangkok, bao gồm các lời khuyên về cuộc sống ở Thái Lan và quá trình xét định về quy chế người tị nạn

CAP là một nhóm nhỏ, và chúng tôi xét định cho mỗi trường hợp để xem có thể hỗ trợ hay không.  Tất cả các lời khuyên và dịch vụ cung cấp đều được giữ kín.

Một điều thiếu may mắn là chúng tôi không thể cung cấp lời khuyên về các vấn đề khác ngoài các đơn xin tị nạn gửi đến UNHCR Thailand và việc bảo vệ người tị nạn. Chúng tôi không thể cung cấp tài trợ hoặc hỗ trợ y tế.

Yêu cầu Xin Tư vấn

CAP chỉ gặp khách hàng theo hẹn trước mà thôi, và không tiếp khách khi không có hẹn. Xin các bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi để đăng ký làm khách hàng. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Khi đăng ký, xin vui lòng:

Gọi số điện thoại: (+66) 021-160-405, (+66) 021-160-406 hoặc (+66) 086-398-1016

Hoặc Gửi Email đến: info@capthailand.org

Nếu bạn cần một thông dịch viên khi nói chuyện với nhân viên chúng tôi, xin vui lòng nêu rõ ngôn ngữ của bạn ngay khi bắt đầu cuộc gọi. Khi thông dịch viên nói được ngôn ngữ của bạn có mặt tại văn phòng, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.

Nếu bạn muốn kháng cáo một quyết định của UNHCR, xin lưu ý là bạn chỉ có thời hạn 30 ngày, từ khi nhận được quyết định của UNHCR đến khi bạn nộp đơn. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt sau khi bạn nhận được quyết định của UNHCR.